اُکام پلیمر
اُکام پلیمر
Okam Polymer Co.

شـــرکت دانش بنیان اُکام

تولیـــــــــــــــــــــــــــــد کننده
چسب های صنعتی
گرما ذوب

درباره ما

بیشتر بدانید

چسب های گرما ذوب

کاربرد در صنایع: ،چوب ، صحافی ، بسته بندی ،خودروسازی ،فرش و نساجی

کمک فرآیندها

بهبود دهندهای های مذاب پودری و میکرونیزه، کاربرد در صنایع : ، PVC، چسب، سرامیک

پرایمر

کاربرد در صنایع:، رپینگ، نوار pvc، فویل pvc